Content marketing wśród polskich firm – nowy raport Stowarzyszenia Content Marketing Polska

Content marketing wśród polskich firm – nowy raport Stowarzyszenia Content Marketing Polska

Polski rynek content material marketingu pod lupą. Stowarzyszenie Content Marketing Polska przeprowadziło obszerne badanie, aby poznać perspektywy i tendencje w branży oraz rzucić światło na przyszłość content material marketingu.

O badaniu
Najnowsze badanie Stowarzyszenia Content Marketing Polska ujawniło fashionable i zmiany w dziedzinie content material marketingu w polskich firmach. Badanie przeprowadzono za pomocą internetowego badania ankietowego od stycznia do maja 2023 roku. Obejmowało 218 respondentów reprezentujących różne sektory, w tym dział marketingu, agencje reklamowe i wydawców. Za realizację badania odpowiadała firma iSlay.
W czwartek 21 września odbyła się także uroczysta premiera raportu w siedzibie Grupy WP i zgromadziła kilkudziesięciu reprezentantów marketingów firm.

– Content marketing to cały czas nowa dziedzina marketingu internetowego. W raportach IAB/PWC AdEx jako kategoria pojawił się dopiero w 2019 roku. Rynek ma zatem niecałe 4 lata. Badanie pokazuje, że CM ma ogromny potencjał wzrostu, ale dziś jest jeszcze w fazie początkowej. Napotyka więc typowe wyzwania charakterystyczne dla nowo powstałych rynków – komentuje Tomasz Wileński, CEO iSlay. 
– Celem najnowszego badania jest diagnoza kondycji rynku content material marketing w Polsce A.D. 2023. Wydatki, kanały dystrybucji, pomiar oraz wiele innych ważnych aspektów. To już trzecie z serii badanie, które w ostatnich latach wykonaliśmy w ramach prac Stowarzyszenia Content Marketing Polska. Jest ono, podobnie, jak konferencje i konkursy, ważną częścią realizowania naszej misji, jaką jest profesjonalizacja branży contentmarketingowej w Polsce – dodaje Agnieszka Gajzler, Prezes Stowarzyszenia Content Marketing Polska.
Najważniejsze wnioski 
W ramach badania ankietowego uczestnicy zostali zapytani m.in. o główne cele, które przyświecają tworzeniu strategii contentmarketingowej, budżety przeznaczone na te działania, najczęściej wykorzystywane formaty oraz metody pomiaru skuteczności działań contentowych.
Jednym z kluczowych wniosków z badania jest rosnąca świadomość potencjału content material marketingu wśród firm. Aż 60% respondentów zadeklarowało, że ich organizacja wdrożyła strategię contentmarketingową. Co więcej, 68% badanych firm realizuje taką strategię od dwóch lat i dłużej. W 40% organizacji sprawami związanymi z treściami zajmują się zespoły liczące ponad 6 osób.

W badaniu można też zauważyć zwiększoną świadomość firm dotyczącą przeznaczania odpowiednich budżetów na content material marketing. Aż 39% firm deklaruje wydatki powyżej 200 000 złotych na działania związane z content material marketingiem, a prawie 90% respondentów planuje utrzymać lub zwiększyć swoje wydatki w tej dziedzinie.
Jednakże, mimo wzrostu zainteresowania content material marketingiem, aż 57% respondentów przyznało, że nie posiada systemu do pomiaru skuteczności działań contentmarketingowych. Oznacza to, że nie są w stanie dokładnie zanalizować ani ocenić wyników prac. Ponadto, tylko 28% respondentów przyznaje się do korzystania ze wskaźników jakościowych, podczas gdy aż 18% nie jest świadomych istnienia takiej możliwości.
– Z odpowiedzi zebranych podczas badania, wyłania się obraz dwóch grup respondentów: sceptyków i entuzjastów content material marketingu. W dobie popularności efficiency marketingu sceptycy raczej nie inwestują w content material, a co za tym idzie, nie mają strategii, celów ani narzędzi kontroli do oceny takich inwestycji. Z drugiej strony są firmy, które zauważyły, że content material marketing jest kolejną silną kategorią komunikacji marketingowej, obok show, search i social. To entuzjaści, którzy wykorzystują efekt pierwszeństwa, inwestują ponad 200 000 PLN rocznie, mają wyznaczone cele, strategię ich realizacji oraz narzędzia do oceny inwestycji. Takich firm będzie coraz więcej, toteż rynkowi potrzebny jest jednolity normal oceny dla działań contentmarketingowych. Standard oceny oznacza wskaźniki jakościowe, takie jak uważność, doczytanie, scrollowanie. Klienci publikujący treści chcą wiedzieć, czy docierają do zaangażowanych użytkowników. Nie wystarcza im już informacja o liczbie internautów, którzy odwiedzili artykuł. Chcą wiedzieć, czy ten artykuł został przeczytany – podsumowuje Tomasz Wileński.

Pełne podsumowanie wyników badania w formie raportu.

https://nowymarketing.pl/a/43178,content-marketing-wsrod-polskich-firm-nowy-raport-stowarzyszenia-content-marketing-polska

You May Also Like

About the Author: Amanda